Tarieven

Van den Doel Advocatuur en Mediation staat cliënten bij op basis van een gefinancierde rechtsbijstand of op betalende basis.

Van den Doel Advocatuur en Mediation staat cliënten bij op basis van een gefinancierde rechtsbijstand of op betalende basis.

Gefinancierde rechtsbijstand

Bij de Raad voor Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch wordt namens u gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) aangevraagd. De Raad voor Rechtsbijstand zal bezien of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt, stelt de Raad de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage vast. U bent deze eigen bijdrage verschuldigd, alsmede verschotten (leges gemeente, griffierecht, etc.) U kunt zelf nagaan of u in aanmerking zult komen voor gefinancierde rechtsbijstand op: www.rechtsbijstand.nl. Als u zich door het juridisch loket naar Van den Doel Advocatuur en Mediation laat verwijzen, krijgt u korting van € 54,-- op de eigen bijdrage.

Betalend

Het uurtarief bedraagt € 229,90 inclusief b.t.w. voor particulieren en € 190,00 exclusief b.t.w. voor bedrijven. Bij letselschade geldt dat wanneer de aansprakelijkheid is erkend, de kosten voor rechtsbijstand altijd voor rekening van de veroorzaker/verzekeringsmaatschappij komen. In principe kost het u als slachtoffer dus niets!

Klachtenregeling 

Een klacht tegen een advocaat werkzaam bij Van den Doel Advocatuur en Mediation kan worden ingediend bij de behandelend advocaat. Voor de wijze van afhandeling van de klacht, geldt deze klachtenregeling.

 

Mocht de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Uiteraard kunt u met uw klacht ook terecht bij de burgerlijke rechter. Klikt u hier voor meer informatie. 

 

 

Onze Aanpak

Bij Van den Doel Advocatuur en Mediation wordt er waarde aan gehecht om zo duidelijk mogelijk te zijn, zodat u niet later voor “verrassingen” komt te staan.

Advocaat & Medewerkers

Bij Van den Doel Advocatuur en Mediation zijn een advocaat, een secretaresse en een assistent-bewindvoerder werkzaam.

Spreekuur

U kunt via het secretariaat een afspraak maken voor het gratis spreekuur.