Disclaimer

De informatie op onze website is van algemene aard en niet bedoeld om te dienen als advies. Voor juridisch advies dat van toepassing is op uw individuele situatie dient u contact op te nemen met Van den Doel Advocatuur en Mediation. De informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar Van den Doel Advocatuur en Mediation garandeert niet dat de informatie volledig, juist en actueel is. Van den Doel Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven berusten alle rechten van intellectuele eigendom op onze website uitsluitend bij Van den Doel Advocatuur en Mediation. Gebruik van teksten, beeld- en ander materiaal van onze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Doel Advocatuur en Mediation. 

 

Over uw bezoek aan onze website wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is tot uw persoon. 

Onze Aanpak

Bij Van den Doel Advocatuur en Mediation wordt er waarde aan gehecht om zo duidelijk mogelijk te zijn, zodat u niet later voor “verrassingen” komt te staan.

Advocaat & Medewerkers

Bij Van den Doel Advocatuur en Mediation zijn een advocaat, een secretaresse en een assistent-bewindvoerder werkzaam.

Spreekuur

U kunt via het secretariaat een afspraak maken voor het gratis spreekuur.