Privacyverklaring

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Indien u ons als advocaat inschakelt, leggen wij (privacygevoelige) gegevens van u vast. Dit betreft onder meer;

  • NAW gegevens, inclusief BSN;
  • alle informatie die van belang is voor de goede behandeling van uw opdracht/zaak, welke informatie u aan ons verstrekt.

Als advocaat hebben wij (en onze medewerkers) wettelijke geheimhoudingsplicht. Wij verwerken gegevens in het belang van uw zaak.

 

Communicatie

Wij communiceren via post en/of mailverkeer. Wij gaan ervan uit dat u ons een emailadres verstrekt, dat alleen voor u toegankelijk is.

 

Website/nieuwbrieven

Wij bewaren geen bezoek gegevens van u op de website. Ook werken wij niet met cookies.

Wij sturen u niet ongevraagd een nieuwsbrief, etc. Wij beperken ons tot een zo goed mogelijke uitvoering van uw opdracht.

 

Onze Aanpak

Bij Van den Doel Advocatuur en Mediation wordt er waarde aan gehecht om zo duidelijk mogelijk te zijn, zodat u niet later voor “verrassingen” komt te staan.

Advocaat & Medewerkers

Bij Van den Doel Advocatuur en Mediation zijn een advocaat, een secretaresse en een assistent-bewindvoerder werkzaam.

Spreekuur

U kunt via het secretariaat een afspraak maken voor het gratis spreekuur.